האגודה לפיתוח תרבות וספורט נוה מונוסון

מועדון משלוק